Arne Zuidhoek is met vijftig boektitels een vooraanstaand publicist op maritiem gebied. Hij voer als bemanningslid en passagier op passagiersschepen van diverse nationaliteiten.

Met zijn talloze boeken en kennis over de scheepvaart en zijn realistische pentekeningen van koopvaardij-,  oorlogs- en zeilschepen is Zuidhoek in maritieme kringen een (ook internationaal) bekende Nederlander.